Documents de référence

09/06/2004 Một số bài báo của Tiến Sĩ Jeanne Stellman, trường ĐH Colombia, và một số links đến các bài báo in trên "Nature"

http://www.columbia.edu/~jms13/articles....
08/06/2004 Khiếu nại của các nạn nhân chất độc màu da cam, NewYork, 2004

http://www.hatfieldgroup.com/files/Agent...
Một số links

09/06/2004 Forum về đi-ô-xin và chất độc màu da cam trên trang web của UJVF
Đi-ô-xin, vấn đề toàn cầu
http://www.ujvf.org/forum/viewforum.php?...
09/06/2004 Một số nghiên cứu về đi-ô-xin

http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/dos...
09/06/2004 Đi-ô-xin và các con số về sự có mặt của chúng trong môi trường

http://www.ultratrace.com/pages/666728/i...
09/06/2004 Hội thảo 2004 ở Béc-lin (Đức) về đi-ô-xin

http://www.dioxin2004.org/
09/06/2004 Các tiết lộ về chất độc màu da cam bởi Dow Chemical

http://www.dow.com/environment/debate/d1...
09/06/2004 Tường tŕnh của Dow Chemical

http://www.dow.com/environment/debate/d1...
09/06/2004 Trang web Thuỵ sĩ về đi-ô-xin, một pho sách về chủ đề này của hiệp hội Thuỵ Sĩ - Việt Nam

http://www.agentorange.reflection.org/in...
09/06/2004 Chất độc màu da cam và các tác hại của nó ở Việt Nam, của tác giả Philip Jones Griffiths

http://www.digitaljournalist.org/issue04...
09/06/2004 Bài báo của trường ĐH Ốt-ta-woa

http://www.emcom.ca/science/orangefr.sht...
09/06/2004 Bài báo "Đi-ô-xin và những khả năng ô nhiễm thực phẩm ở một số địa phương miền nam Việt nam"

http://www.vn.refer.org/science-action/a...
09/06/2004 Bài báo Corpwatch

http://www.corpwatch.org/news/PND.jsp?ar...
09/06/2004 Bài báo của Hiệp Hội các trường Đại Học Pháp Ngữ (AUF)

http://www.vn.refer.org/vietnam/article....
09/06/2004 Phóng sự của AFP, trên một trang web cá nhân "Việt Nam Ngày Nay"

http://perso.wanadoo.fr/patrick.guenin/c...
09/06/2004 Bài báo của "Quotidien du Peuple"

http://fpfre.peopledaily.com.cn/200107/0...
09/06/2004 Bài báo của "L'Humanité"

http://www.humanite.presse.fr/journal/20...
09/06/2004 Bài báo của "Le Monde Diplomatique"

http://www.monde-diplomatique.fr/2002/03...
09/06/2004 Bài báo của "L'humanité", ra tháng 2 năm 2003

http://www.humanite.fr/popup_print.php3?...
09/06/2004 Bài báo của "L'humanité" về các hăng sản xuất chất hoá học

http://www.humanite.fr/journal/2003-02-1...
09/06/2004 Bài báo của "Science Presse", Ca-na-đa

http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/...
09/06/2004 Nh́n lại về việc sử dụng chất diệt cỏ trong chiến tranh Việt Nam, 1961-1971

http://members.cox.net/linarison/orange....
09/06/2004 Trang web về chất độc màu da cam của Hội Cựu Chiến Binh Mỹ

http://www.lewispublishing.com/orange.ht...
09/06/2004 Trang web về chất độc màu da cam của Hội Vệ Sinh Thực Phẩm

http://www.liste-hygiene.org/arcdioxinev...
09/06/2004 Hội nghị Stockholm, 2002

http://www.nnn.se/vietnam/environ.htm
09/06/2004 Khối các ngân hàng đoàn kết và Hiệp Hội "Vietnam, les Enfants de la Dioxine"

http://www.banque-solidarites.coop/chron...
09/06/2004 Kêu gọi ủng hộ "Sự công bằng cho các nạn nhân của chất độc màu da cam"

http://www.petitiononline.com/AOVN/petit...
08/06/2004 Bản tường tŕnh của các nạn nhân chất độc màu da cam

http://www.ffrd.org/indochina/vavo.html